Novinky

Metodická podpora k přezkoumávání hospodaření

Stanoviska, metodické materiály, odpovědi na často kladené otázky a další materiály z oblasti přezkoumávání hospodaření.

ilustrace

Všechny metodické pokyny a stanoviska Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí:

Níže jsou uvedeny metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky (CHJ), vybraná stanoviska a ostatní metodické materiály, jenž úzce souvisejí s přezkoumáním hospodaření:

Téma
Období

Vydáno

Činnost CHJ v roce 2021 a plány do roku 2022 (Newsletter 2022)

Odbor 47 zveřejňuje Newsletter 2022, ve kterém se dočtete informace o výstupech Centrální harmonizační jednotky ve smyslu metodického vedení, zejména prostřednictvím pokynů a stanovisek vydaných v roce 2021 a hlavní priority CHJ v roce 2022.

Vydáno

Stanovisko CHJ č.4/2021 k problematice vykonávání přezkoumání hospodaření ÚSC

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko, jehož předmětem je doporučení, jakým způsobem by měl kontrolor v rámci přezkoumání hospodaření obce dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, ověřovat, zda nedošlo k neoprávněnému užití daňových příjmů přidělených obci ze sdílených daní.