Novinky

Fiskální údaje

Fiskální údaje na hotovostní bázi (nebo ekvivalentní číselné údaje z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) podle požadavků § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

ilustrace

Metodika přechodu mezi fiskálními údaji a standardem ESA

Podrobná srovnávací tabulka, z níž je patrná metodika přechodu mezi údaji na hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle standardu ESA, podle požadavku § 7 odst. 5 a 6 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ústřední vláda

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1311 - Ústřední vládní instituce.

Místní vláda

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1313 - Místní vládní instituce.

Fondy sociálního zabezpečení

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1314 – Fondy sociálního zabezpečení.