Novinky

Místní vláda

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1313 - Místní vládní instituce.

ilustrace

Místní příspěvkové organizace

Informace o agregovaných fiskálních údajích (ekvivalentních číselných údajích z veřejných účtů) za místní příspěvkové organizace.

Ostatní místní vládní instituce

Informace o agregovaných fiskálních údajích (ekvivalentních číselných údajích z veřejných účtů) za ostatní vládní instituce v subsektoru S.1313.