Novinky

Ústřední vláda

Informace o agregovaných fiskálních údajích za skupiny jednotek zařazených do subsektoru S.1311 - Ústřední vládní instituce.

ilustrace

Státní fondy

Informace o agregovaných fiskálních údajích na hotovostní bázi za SF.

Veřejné vysoké školy

Informace o agregovaných fiskálních údajích na hotovostní bázi za veřejné vysoké školy.

Veřejné výzkumné instituce

Informace o agregovaných fiskálních údajích na hotovostní bázi za veřejné výzkumné instituce zřízené Českou republikou.