Novinky

Právní rámce

Přehled právních předpisů zveřejňovaných Ministerstvem financí k externímu auditu.

ilustrace

Legislativa v ČR

Zákon č. 93/2009 Sb.
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů

Právo EU (Evropských společenství)

Audit

Doporučení

Rozhodnutí (je přímo aplikovatelné bez implementace):

 • Rozhodnutí Komise č. 2008/627/ES ze dne 29. července 2008
  týkající se přechodného období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí
 • Rozhodnutí Komise č. 2010/64/EU ze dne 5. února 2010
  o přiměřenosti příslušných orgánů určitých třetích zemí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES
 • Rozhodnutí Komise č. 2011/30/EU ze dne 19. ledna 2011
  o rovnocennosti systémů veřejného dohledu, zajištění kvality, vyšetřování a sankcí některých třetích zemí, které se vztahují na auditory a auditorské subjekty, a o přechodném období pro auditorské činnosti auditorů a auditorských subjektů z některých třetích zemí v Evropské unii

Související informace:

Vydáno

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Implementace EU norem do zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, kterými jsou:

 • Směrnice 2014/56/EU, kterou se mění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek
 • Nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu