CZ EN

Vstup v platnost pro Českou republiku Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Dne 10. 12. 2021 vstoupila v platnost pro Českou republiku Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie podepsaná dne 5. 5. 2020 v Bruselu („Dohoda“).

Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod č. 39/2021 dne 10. 12. 2021.

Platnost dvoustranných dohod o investicích, které má Česká republika uzavřeny se smluvními stranami Dohody, je ukončena v souladu s čl. 4 odst. 2 ve spojení s čl. 16 Dohody až v okamžiku, kdy bude Dohoda v platnosti jak pro Českou republiku, tak pro druhou smluvní stranu dané dvoustranné dohody o investicích.

Přehled členských států, které již dohodu ratifikovaly.

Text dohody: Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář