CZ EN

Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic

Vláda České republiky dne 28. listopadu 2016 schválila vzorovou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a jinými státy, kterou vypracovalo Ministerstvo financí. Materiál reflektuje poslední vývoj v mezinárodním investičním právu, aplikační praxi rozhodčích tribunálů a zkušenosti Ministerstva financí s obhajobou mezinárodních investičních sporů a bude sloužit jako výchozí text pro sjednávání nových dohod o ochraně zahraničních investic.

Ministerstvo financí si stanovilo za cíl upravit text tak, aby nový text následoval nejnovější trendy ve vyjednávání mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic a do budoucna eliminoval nedostatky objevující se v arbitrážních řízeních podle starých dohod. Mezi hlavní nedostatky patří např. u některých žalobců možnost vést paralelní řízení týkající se stejného investičního projektu na základě různých mezinárodních dohod o ochraně investic, absence ustanovení o povinnosti složení zálohy na náklady rozhodčího řízení, nemožnost urychleného zamítnutí neopodstatněných a právně nepodložených nároků, neexistence článku upravujícího právo státu na regulaci a nedostatečně jasná úprava definice zahraničního investora. Tento poslední nedostatek pak v praxi vede k tomu, že většina mezinárodních arbitráží dle dohod o podpoře a ochraně investic je zahájena českými občany prostřednictvím jejich společností účelově založených v zahraničí, které zpravidla ve státu inkorporace nevyvíjejí žádnou hospodářskou činnost, což jde proti samotnému účelu sjednávání těchto mezinárodních dohod.

Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic se sjednávají jako nástroj vzájemné ochrany investorů smluvních stran na území druhé smluvní strany. Určují základní hmotněprávní standardy, k jejichž dodržování se státy zavazují, a účinný způsob řešení sporů vzniklých z porušení závazků z dohod. Oproti vnitrostátnímu soudnictví jsou pro řešení těchto sporů zpravidla příslušné ad hoc ustavené mezinárodní rozhodčí tribunály, které zaručují objektivní posouzení uplatněných nároků.

Dokument ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.