CZ EN

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd.

Dne 30. června 2016 Ministerstvo financí obdrželo žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od dubajské společnosti Alcor Holdings Ltd. podanou dle čl. 9 Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty. Společnost ve své žádosti uvádí, že předmětem její investice jsou pozemky na území hlavního města Prahy, na kterých byly v minulosti vybudovány veřejné komunikace. Dle vyjádření společnosti s ní hlavní město Praha ve vztahu k těmto pozemkům odmítlo uzavřít nájemní smlouvu, čímž se mělo na její úkor bezdůvodně obohatit.

Společnost se domnívá, že ze strany České republiky mělo v důsledku postupu hlavního města Prahy dojít k porušení výše uvedené mezinárodní dohody, a požaduje po České republice náhradu škody ve výši 482.703.230,- Kč.

Dokument ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář