CZ EN

Deklarace členských států EU k právním dopadům rozsudku Soudního dvora EU ve věci Achmea

V úterý 15. ledna 2019 učinili zástupci členských států EU první společný krok k ukončení bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic sjednaných mezi členskými státy EU. Podepsáním deklarace se členské státy přihlásily k plnému respektování rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 6. března 2018 ve věci C-284/16 Achmea, ve kterém Soudní dvůr došel k závěru, že tyto dohody jsou nekompatibilní s právním řádem Unie.

Členské státy EU, vycházejíce z premisy, že unijní právo aplikační přednost před dohodami uzavřenými mezi členskými státy EU, společně prohlásily, že rozhodčí doložky obsažené v bilaterálních dohodách uzavřených mezi členskými státy EU v rozporu s právem EU a jdou tudíž neaplikovatelné. Ochrana evropských investorů proti škodlivým zásahům ze strany členských států je přitom dostatečně upravena v právu EU, které zajišťuje rovné zacházení s investory. Připojení k deklaraci je tak dalším potvrzením dlouhodobého postoje České republiky k použitelnosti intra-unijních dohod o podpoře a ochraně investic.

Zde si přečtěte text deklarace.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.