CZ EN

Mezinárodní konference “Investment Treaty Arbitration Conference”

Každoroční konference k problematice mezinárodních investičních arbitráží s názvem „Investment Treaty Arbitration Conference“ pořádaná Ministerstvem financí České republiky již od roku 2011 je mezinárodním fórem pro výměnu zkušeností s řešením těchto sporů mezi předními advokáty a odborníky v oblasti mezinárodního investičního práva s jejich protějšky z řad státních úředníků obhajujících státy v těchto sporech, pro něž je konference primárně určena.

Konference běžně zahrnuje přednáškové a diskuzní panely, které jsou určeny především pro hosty z řad zastupujících států, renomovaných rozhodců, akademiků a rovněž advokátů, ale také sérii workshopů a praktických seminářů určených především pro hosty z řad zástupců jednotlivých států. Workshopy otevřené pouze pro zástupce států mají za cíl přispět k praktickému prohloubení spolupráce a výměny zkušeností mezi zástupci států zastupujících vlády svých států v arbitrážních sporech.

Konference se každoročně účastní delegace z mnoha různých států, mezi kterými v minulosti byly Albánie, Černé Hora, Dominikánská republika, Egypt, Estonsko, Etiopie, Finsko, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Jižní Korea, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Moldavsko, Panama, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené státy americké, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Uruguay.

 • Dvanáctý ročník konference se konal 20. října 2022 v Praze. Po uvítacím projevu zástupců Ministerstva financí Martiny Matejové a Jaroslava Kudrny následovala hlavní přednáška s názvem "Fragmentace a integrace v mezinárodním investičním právu“ přednesená Claudií Annacker z pařížské kanceláře Dechert.

  Na hlavní přednášku navázaly panelové diskuse na témata ochrany mezinárodních investic v době války a sankcí, zkušeností s využíváním znalců k určení náhrady škody v investiční arbitráži, nově zavedených pravidel ICSID a také modernizace a budoucnosti ECT. Panely moderovali tito řečníci: Lucia Raimanova (Bratislava), Michael Ostrove (Paříž), Mallory Silberman (Washington, D.C.) a Simon Batifort (Brusel/New York).

  Konference se zúčastnilo více než 120 účastníků z 24 zemí, včetně zástupců států ze 15 zemí.

 • Jedenáctý ročník konference se s ohledem na nadále probíhající pandemii onemocnění COVID-19 konal znovu virtuálně. Konferenci zahájil prof. Christoph Schreuer svou přednáškou pod názvem „The Investment’s Unity.“ Na úvodní přednášku navazovaly dvě panelové diskuze k otázkám budoucnosti dohod o podpoře a ochraně investic uzavřených mezi členskými státy Evropské unie a ochraně životního prostředí a klimatu v mezinárodním investičním právu. Konference přitáhla pozornost více než 100 účastníků z více než 30 zemí.

 • Desátý ročník konference se s ohledem na platná protipandemická opatření konal virtuálně. Konference byla jako obvykle zahájena úvodní přednáškou. Úvodní přednášku k otázce potenciálního zneužití možnosti vyloučit určitou dílčí otázku k samostatnému rozhodnutí investičního tribunálu přednesl Alexis Mourre (předseda ICC International Court of Arbitration). Na úvodní přednášku navázaly panelové diskuze k otázkám odepření spravedlnosti, přičitatelnosti a žalobních nároků spojených s pandemií Covid-19, které byly vedeny následujícími advokáty: Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert (Paříž), Dmitri Evseev z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Londýn) a Matthew Hodgson z advokátní kanceláře Allen & Overy (Hong Kong).

 • Devátý ročník konference se konal ve dnech 9. až 11. října 2019. Úvodní přednášku s názvem „The perils of a siege of mentality“ přednesl Zachary Douglas QC (Matrix Chambers). K tématům panelových diskuzí patřily například dopady případu Achmea proti Slovensku na investiční arbitráž a také nově zaváděné praktiky států při uzavírání mezinárodních investičních dohod.

  Martina Polasek z Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID) a Anna Joubin-Bret z Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) vedly praktický workshop pro zástupce států k reformě procesních pravidel spravovaných těmito organizacemi.

 • George Kahale III z advokátní kanceláře Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle zahájil osmý ročník konference přednáškou na téma budoucnosti řešení sporů mezi státy a zahraničními investory. Na úvodní přednášku navázaly panelové diskuze vedené následujícími advokáty: Dietmar W. Prager z advokátní kanceláře Debevoise & Plimpton (New York), Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert (Paříž), George von Mehren z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs (Londýn) a Paolo di Rosa z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Washington, D.C.). Program konference zakončila diskuze na téma transparentnosti v investiční arbitráži a jejího aktuálního vývoje.

  Program konference byl doplněn o praktické workshopy určené především pro zástupce zúčastněných států. Mezi diskutovaná témata patřila zejména prevence sporů se zahraničními investory a další praktické problémy, se kterými se státy mohou setkat při hájení svých zájmů před mezinárodním rozhodčím tribunálem.

 • Sedmý ročník konference byl zahájen 26. října 2017 úvodní přednáškou profesora Christopha Schreuera na téma „Má investiční arbitráž budoucnost?“, poté následovaly diskuze k souvisejícím tématům vedené následujícími advokáty: Stephen P. Anway z advokátní kanceláře Squire Patton Boggs (New York), Emmanuel Gaillard z advokátní kanceláře Shearman & Sterling (Paříž), Eduardo Silva Romero z advokátní kanceláře Dechert (Paříž) a Paolo di Rosa z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer (Washington, D.C.).

  Konferenci předcházely semináře a workshopy zaštítěné zástupci Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID), organizace Young ICCA (International Council for Commercial Arbitration) a poradenské společnosti KPMG.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.