CZ EN

Přehled nákladů za právní služby v mezinárodních arbitrážích

V období 1999-2021 bylo nejvíce finančních prostředků Českou republikou vynaloženo na externí právní zastoupení v mezinárodních arbitrážních sporech se společnostmi Saluka a Nomura v souvislosti s nucenou správou IPB. Ministerstvo financí vyplatilo za externí služby v souvislosti s těmito spory částku ve výši 619 mil. Kč. Arbitrážní řízení skončilo dohodou o narovnání ze dne 30. listopadu 2006, uzavřenou mezi investory a Ministerstvem financí, v níž se Česká republika mimo jiné zavázala uhradit žalobci částku 3,6 miliardy Kč.

Žalobce 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CELKEM
Náklady na právní zastoupení v letech 1999 - 2021 (v tis. Kč)
SPA - LNM Holdings - - - - - - - - 2 137 - - - - - - - - - - - - - - 2 137
Sdružení akcionářů IPB - - - - - - - - 335 4 478 17 - - - - - - - - - - - - 4 830
Forminster EL - - - - - - - - - - 214 990 258 - - 340 - - - - - - - 1 802
ZIPimex - - - - - 817 1 231 9 460 5 657 6 116 4 265 3 271 312 11 - - - 615 - - - - - 31 755
PR 1. - - - - 1 148 1 064 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 212
Binder - - - - - - 587 4 979 9 291 10 605 14 287 2 817 25 946 4 717 539 17 - - - - - - - 73 785
Mittal - - - - - - 609 17 162 42 390 42 046 1 134 - - - - - - - - - - - - 103 341
K+Venture - - - - - - - 24 215 2 095 - - - - - - - - - - - - - - 26 310
Gromann - - - - - - - 1 000 87 - - - - - - - - - - - - - - 1 087
Czechoslonor - - - - - - - - - - 277 12 236 - - - - - - - - - - 524
PR 3. - - - - - - 2 143 205 - - - - - - - - - - - - - - - 2 348
PR 2. - - - - - 1 803 223 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 026
Eastern Sugar - - - - - 1 581 22 757 27 333 2 406 140 - - - - - - - - - - - - - 54 217
Investmart - - - - 131 542 - 16 913 84 260 5 843 - - - - - - - - - - - - 91 705
Phoenix - - - - 391 845 24 1 220 14 024 4 606 557 144 - - - - - - - - - - - 21 810
Mediaprint - - - - 727 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 744
EMV - - - - 2 058 855 259 18 070 16 081 27 123 712 531 63 55 - - - - - - - - - 65 806
Saluka - - 22 310 97 679 68 643 53 406 108 003 37 111 40 632 21 847 296 - - - - - - - - - - - - 449 928
Nagel - - - 3 704 25 283 2 416 1 331 1 470 1 379 135 - - - - - - - - - - - - - 35 717
Nomura - - - - 9 670 10 460 55 010 93 931 8 - - - - - - - - - - - - - - 169 079
Frontier Petroleum - - - - - - - - 7 737 7 728 34 295 902 2 247 353 - - - - - - - - - 53 262
další spory s ČSOB - - - - - - - - - - - - 4 487 - - - - - - - - - - 4 487
Investmart 2 - - - - - - - - 1 710 - - - - - - - - - - - - - - 1 710
České pivo - Matzner - - - - - - - - - 33 9 - - - - - - - - - - - - 42
ČSOB (IPB) - J.Ring - - - - - - - - 3 044 12 575 24 609 23 563 23 811 355 - - - - - - - - - 87 957
Pekárny Příbram / Techingstav - - - - - - - - - - 301 6 466 17 128 - - - - - - - - - - 23 895
InterTrade / CE Wood - - - - - - - - - 1 650 1 504 35 888 56 795 110 - - - - - - - - - 95 947
Monarch Machinery - - - - - - - - 179 30 - - - - - - - - - - - - - 208
Georg Nepolský - - - - - - - - - 208 8 813 750 921 422 195 27 - - - - - - - 11 337
Vöcklinghaus - - - - - - - - - 4 984 9 850 40 343 27 252 4 015 2 791 98 180 195 11 - - - - 89 720
ECE - - - - - - - - - - 1 747 24 635 63 855 12 - 113 - - - - - - - - 90 136
Konsorcium Oeconomicus - - - - - - - - - - 1 391 4 462 2 052 2 008 650 48 - - - - - - - 10 612
Spory související s fotovoltaickým průmyslem - - - - - - - - - - - - 10 416 4 517 14 970 25 353 62 645 77 644 127 511 14 366 27 694 2 666 18 486 386 268
Multivest B.V., Finspel B.V. - - - - - - - - - - - - - 1 173 - - - - - - - - - 1 173
Smírné řešení sporu s Cognor Stahlhandel - - - - - - - - - - - - - - 86 - - - - - - - - 86
Atomastra - - - - - - - - - - - - - - 891 - - - - - - - - 891
Anglia Auto Accesories - - - - - - - - - - - - - - 236 520 1 609 3 269 145 - - - - 5 779
I.P. Busta a J.P. Busta - - - - - - - - - - - - - - - - 445 5 281 192 - - - - 5 918
WNC Factoring - - - - - - - - - - - - - - - 1 005 16 372 26 903 15 252 1 656 34 - - 61 222
Lauder 3 068 14 891 53 176 136 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 271
CME - 831 103 486 233 741 94 555 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 432 613
odkup pohledávky IPB - - - - - - - 500 - - - - - - - - - - - - - - - 500
odkup pohledávek - - - - - - - 75 - - - - - - - - - - - - - - - 75
A11Y - - - - - - - - - - - - - - - - 3 635 2 728 1 971 6 271 587 - - 15 192
WCV - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 420 23 186 1 994 16 203 4 886 16 349 71 038
A.M.F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 759 1 389 10 859 2 398 - 15 405
Pawlowski - - - - - - - - - - - - - - - - - - 222 563 18 044 29 914 2 672 51 415
Diag Human - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 696 38 410 42 466 5 606 90 178
Fynerdale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 359 3 835 5 300 3 273 12 767
Alcor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 489 5 112 7 526 16 127
NWR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - 50
Václav Fischer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 181 - 181
JCDecaux - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 290 3 290
Celkem 3 068 15 722 178 972 335 260 202 606 73 807 192 176 236 748 150 104 228 564 110 121 144 776 235 778 17 747 20 246 27 408 84 886 125 055 169 248 30 293 119 207 92 923 57 202 2 851 915

Pozn:
Údaje za roky 1999 - 2006 jsou tvořeny společně náklady na právní zastoupení a soudními náklady, přičemž výše soudních nákladů tvoří přibližně 10 % částky.
Rok 2013 - z částky 24 314 tis. Kč tvoří 12 525 tis. Kč výdaje vzniklé v důsledku neplacení faktur za práci již odvedenou a schválenou v roce 2013, tyto faktury byly po splatnosti, po vyjednání významného snížení fakturovaných částek proplaceny.
Rok 2014 - mírný meziroční nárůst je způsoben vyšším počtem vedených sporů, kdy v současné době čelí ČR historicky nejvyššímu počtu 11 mezinárodních arbitráží, z toho 7 souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren.
Rok 2015 - meziroční nárůst je způsoben skutečností, že vzhledem k procesnímu vývoji ČR musela v arbitrážích předložit nejvyšší počet písemných podán a znaleckých posudků, jejichž příprava je právně i administrativně velice náročná.
Rok 2016 - meziroční nárůst nákladů je způsoben procesním vývojem v probíhajících arbitrážích, ve kterých musela ČR postupně předkládat obsáhlá písemná podání včetně několika znaleckých posudků a obhajovat se na celkem 5 ústních jednáních před rozhodčími tribunály.
Rok 2017 - v průběhu roku se 8 probíhajících arbitrážních sporů dostalo do své finální fáze, kdy proběhla ústní jednání před rozhodčími tribunály. Tato fáze sporu je z pohledu vynaložených nákladů ekonomicky nejnáročnější neboť je třeba reagovat na neočekávaný vývoj slyšení v podobě argumentů prostistrany a doplňujících požadavků rozhodčích tribunálu a jsou kladeny velké nároky na zapojení celého právního týmu zastupujících advokátních kanceláří.
Rok 2019 - stejně jako v předchozích letech i v tomto roce je výrazný meziroční nárůst nákladů způsoben procesním vývojem v probíhajících arbitrážích. Značnou část vynaložených výdajů rovněž představují faktury za právní služby spadající do roku 2018, kdy vzhledem k rozsahu fakturovaných služeb a výši fakturovaných částek představovala jejich finalizace časově náročný proces a k jejich proplacení tak došlo až v průběhu roku 2019. Náklady vynaložené v roce 2019 tak mimo jiné zahrnují přípravu 4 mimořádně rozsáhlých písemných podání, přípravu 6 expertních znaleckých posudků a přípravu a účast na ústním jednání před rozhodčím tribunálem.
Rok 2020 - náklady vynaložené v tomto roce zahrnují přípravu celkem 6 písemných podání, přípravu 3 expertních znaleckých posudků a především přípravu a účast na celkem 5 ústních jednáních před rozhodčími tribunály.
Rok 2021 -  náklady vynaložené v tomto roce zahrnují mimo jiné přípravu 2 písemných podání, přípravu 2 expertních znaleckých posudků a především přípravu a účast na 2 ústních jednáních před rozhodčími tribunály.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.