CZ EN

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 16. března 2010 v Bruselu

ECOFIN se bude věnovat přípravě jarního zasedání Evropské rady – setkání premiérů a prezidentů států EU se uskuteční 25. - 26. března v Bruselu. Ministři financí se nejprve vyjádří k připravované Strategii EU 2020. Návrh Strategie zveřejnila Evropská komise počátkem března a navrhuje zde pro následující desetiletí tři priority: chytrý růst, založený na znalostech a inovacích; udržitelný růst spočívající na podpoře efektivního využívání zdrojů a konkurenceschopnější ekonomice; a konečně začleňující růst založený na vysoké zaměstnanosti s cílem dosažení hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti. Dalším příspěvkem pro jarní summit budou ústupové strategie od podpůrných opatření a návrat k normálnímu fungování hospodářství po odeznění ekonomické krize – ECOFIN přijme jednak Závěry věnující se ústupu od podpory státu na trhu produktů a práce, jednak Závěry týkající se omezování podpor finančnímu sektoru. Posledním tématem, kterým se ministři a posléze Evropská rada budou zabývat, je klimatická změna, ministři financí připraví závěry k finančním aspektům boje proti změně klimatu.

Následně si ministři vymění názory na opatření, která Řecko podniklo za účelem snížení schodku státního rozpočtu v návaznosti na výzvu, kterou Rada učinila minulý měsíc. Ministři se budou zabývat situací v Řecku na základě sdělení Evropské komise z 9. března 2010, kde Komise hodnotí naplňování Programu stability Řecka a jeho kroky k dosažení stanoveného rozpočtového cíle pro rok 2010.

Rada ECOFIN bude dále projednávat návrh směrnice o správcích alternativních investičních fondů, jejímž cílem je zavést v EU jednotný rámec pro dohled a regulaci činnosti, kterou vykonávají správci těch fondů, které dosud nejsou harmonizovány v rámci směrnice 85/611/EC týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Jedná se například o hedgové fondy, fondy soukromého kapitálu (private equity funds), komoditní fondy, fondy nemovitostí. Stávající návrh směrnice obsahuje poměrně problematické návrhy týkající se režimu depozitářů a úpravy vztahů se třetími zeměmi ve vztahu k fungování a principům jednotného vnitřního trhu.
 
Dalším bodem jednání bude zdanění, konkrétně změna pravidel pro vystavování a uchovávání faktur pro účely DPH. Cílem návrhu směrnice je harmonizovat pravidla pro fakturaci a přispět tak ke snížení administrativní zátěže podniků. Stěžejní částí návrhu je rovnocenné postavení faktur v listinné a elektronické podobě.

Tradičním bodem březnového ECOFINu  je debata ministrů k rozpočtovým zásadám pro rok 2011. Jejich schválením tak zahájí rozpočtovou proceduru pro následující rok.

V rámci neformální části jednání ministři financí povedou diskusi s předsedou Evropské rady Hermanem van Rompuyem na téma Strategie EU 2020.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.