CZ EN

Neformální zasedání ECOFIN 16.-17. dubna 2010 v Madridu

Ministři financí se budou zabývat prováděním Paktu stability a růstu, zejména horizontálními aspekty letošního hodnocení konvergenčních programů a programů stability členských zemí EU. Pravidelné aktualizace programů členských států, předkládané v rámci procesu evropského mnohostranného rozpočtového dohledu a koordinace fiskálních politik, zhodnotila nejprve Evropská komise, Rada nyní na její doporučení vydá k jednotlivým programům, tedy i ke Konvergenčnímu programu České republiky, své stanovisko, včetně doporučení ke zlepšení rozpočtové situace v daném členském státě EU.

Dále se ministři a guvernéři na svém neformálním setkání zaměří na problematiku veřejných financí, resp. na otázku fiskálních rámců a pravidel a na kvalitu fiskální politiky, zejména za situace současné ekonomické krize. Ministři si vymění své zkušenosti v oblasti národních fiskálních rámců a budou diskutovat o dalším směřování a postupu práce v této oblasti a o způsobech, jak posílit fiskální řízení a zlepšit efektivitu fiskálních rámců.

Neformální ECOFIN se rovněž bude věnovat přípravě pozice EU pro zasedání ministrů financí G20 a jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve dnech 23. a 24. dubna 2010 ve Washingtonu.

Celý druhý den jednání bude věnován problematice finančních trhů. Ministři a guvernéři budou nejprve seznámeni s aktuální situací, vývojem a riziky na finančních trzích Evropské unie. Poté svou pozornost zaměří na problematiku opatření na podporu stability finančních trhů a jejich krizové řízení. ECOFIN se bude zabývat například variantami možné spolupráce členských zemí EU a postupem dalších prací v oblasti prevence a řízení přeshraničních krizí, zacházením se systémově významnými finančními institucemi, mj. v kontextu aktuálních návrhů americké administrativy v oblasti bankovního sektoru, či tématem tzv. inovativního financování v oblasti týkající se finančních služeb. Ministři a guvernéři se budou v souvislosti s otázkou krizového řízení rovněž zabývat závěry a doporučeními tzv. Nybergovy skupiny. Tato pracovní skupina pro krizové řízení na úrovni EU předložila na konci března 2010 svoji zprávu ohledně evropského rámce pro spolupráci v oblasti krizové prevence, řízení a řešení krizí na finančních trzích, včetně dohod týkajících se sdílení nákladů.

Neformální ECOFIN bude rovněž příležitostí pro novou Evropskou komisi, aby přítomné informovala a diskutovala s nimi o připravovaných legislativních i nelegislativních iniciativách, které se v oblasti finančních služeb chystá na základě svého aktuálně zveřejněného pracovního programu pro rok 2010 předložit.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.