CZ EN

16. dubna 2010 Madrid (Neformální zasedání ECOFIN) - Hodnocení Konvergenčního programu ČR

Na neformálním jednání se 16. dubna 2010 v Madridu setkali ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí Evropské unie. Českou delegaci vedl náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Ministři financí měli na programu projednání a schválení stanovisek Rady EU ke konvergenčním programům a programům stability členských zemí EU. Tyto programy jsou střednědobými plány rozpočtového hospodaření, které vedou členské země k dlouhodobě udržitelným veřejným financím. Pravidelné aktualizace programů členských států, předkládané v rámci procesu evropského mnohostranného rozpočtového dohledu a koordinace hospodářských politik, zhodnotila nejprve Evropská komise. Rada nyní na její doporučení vydala k jednotlivým programům, tedy i ke Konvergenčnímu programu České republiky (KP), své stanovisko.

Vzhledem k tomu, že s ČR byla koncem minulého roku zahájena procedura při nadměrném schodku (EDP), hodnocení se zaměřuje primárně na plnění doporučení uložených při zahájení EDP. Stanovisko Rady obsahuje doporučení ve 3 oblastech: rozpočtová strategie; rozpočtová procedura; a dlouhodobá udržitelnost veřejných financí.

Rozpočtovou strategii v roce 2010 hodnotí Rada jako konzistentní s doporučeními v rámci EDP. ČR v aktualizovaném KP plánuje dosáhnout v letošním roce strukturálního zlepšení deficitu veřejných financí ve výši přibližně 2 % HDP, tedy téměř dvojnásobku průměrného meziročního zlepšení doporučeného ČR Radou při zahájení EDP. Podstatné je  nyní důsledně implementovat schválený státní rozpočet a vyhnout se překročení výdajů. Oproti tomu v KP prezentovaná fiskální strategie pro roky 2011 a 2012 je EK hodnocena jako velmi slabá, málo ambiciózní, s riziky na obou stranách rozpočtu. Pro rok 2012 je zdrojem rizik příznivý makroekonomický scénář, na kterém jsou postaveny daňové projekce. Rok 2013 nehodnotila EK vůbec, neboť ten je již za horizontem této aktualizace KP a ČR pro tento rok nespecifikovala žádnou rozpočtovou strategii, pouze potvrdila závazek snížit schodek pod 3 % HDP v roce 2013.

Pokud jde o rozpočtovou proceduru, pozitivně se hodnotí zavedení systému státní pokladny i navrhovaný systém jediného inkasního místa. Na druhou stranu je ČR vytýkáno zejména opakované překračování schválených výdajových rámců v minulosti. ČR bylo uloženo, aby podnikla kroky ke zlepšení rozpočtových procedur a k vynucování a důslednějšímu monitorování střednědobých rozpočtových cílů; ČR by se zejména měla vyhnout navyšování výdajových stropů nad rámec výjimek povolených rozpočtovými pravidly.

Rada opakovaně upozorňuje ČR na nutnost přijetí nezbytných reforem pro zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (především reformy důchodového systému a systému zdravotní péče).

Celkově považuje MF stanovisko Rady k aktualizaci Konvergenčního programu ČR za vyvážené a odpovídající názorům vlády. MF vnímá stanovisko Rady jako potvrzení správnosti zahájení rozpočtové konsolidace a ústupu z protikrizových opatření již v roce 2010. Stanovisko je rovněž jednoznačnou výzvou k pokračování a možná i urychlení konsolidace veřejných financí v dalších letech nejméně na úrovni cílů v KP. To bude – vedle důsledné implementace rozpočtu v letošním roce – z pohledu MF jedním z hlavních úkolů nové vlády a nové sněmovny. Totéž platí pro hledání cest, jak by bylo možné zlepšit fungování a vynucování našich vlastních rozpočtových pravidel, a přípravu nezbytných reforem pro zlepšení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí ČR.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.