CZ EN

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU (Rada ECOFIN) 7. prosince v Bruselu

Pravidelné setkání ministrů financí a hospodářství zemí EU – Rada ECOFIN – se bude konat 7. prosince v Bruselu. Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Rada přijme rozhodnutí o aktivaci finanční pomoci Irsku a formálně tak potvrdí dohodu o poskytnutí finanční pomoci, na které se již shodli ministři financí na svém mimořádném neformálním zasedání v neděli 28. listopadu 2010.

V souvislosti s přípravou Evropské rady 16.-17. prosince budou ministři diskutovat o způsobu započítávání nákladů na systémové penzijní reformy při implementaci Paktu stability a růstu. Jedná se o úkol, který ministrům uložila Evropská rada na svém předchozím zasedání koncem října – podle hlav států a vlád je velmi důležité provádět systémové důchodové reformy, ale současně je třeba zajistit rovné podmínky v rámci Paktu stability a růstu. ECOFIN schválí zprávu pro Evropskou radu.

Dalším vstupem ECOFINu pro Evropskou radu bude zpráva k systémům bankovních odvodů v EU věnující se zejména jejich krátkodobým aspektům, konkrétně prevenci dvojího zdanění. Zpráva, kterou si vyžádal říjnový summit EU, analyzuje výsledky průzkumu o zavedení odvodů v členských státech EU.

Rada ECOFIN se rovněž vyjádří ke sdělení o Evropském rámci pro krizové řízení ve finančním sektoru, které Evropská komise publikovala 20. října t.r. Rada přijme závěry, ve kterých zhodnotí opatření navrhovaná Komisí a navrhne, jak by měly být časově ukotveny jednotlivé fáze přijímání rámce pro krizové řízení.

Ministři budou pokračovat v debatě o posíleném dohledu nad hospodářskými politikami v členských státech EU, věnovat se budou zejména některým otevřeným otázkám v návaznosti na výsledky říjnové Evropské rady.

Rada ECOFIN projedná zprávu Evropské komise a Výboru pro hospodářskou politiku (EPC) o systémech zdravotní péče v EU. Problematikou zdravotní péče se ministři zabývali už v červnu 2010, kdy vyzvali k pokračování sledování účinnosti a účelnosti veřejných výdajů s cílem zvýšit kvalitu veřejných financí. Nyní předkládaná zpráva na tyto závěry navazuje, zaměřuje se na institucionální rysy systémů zdravotní péče v jednotlivých zemích a vyvozuje doporučení jak tyto systémy zefektivnit a přitom zachovat základní péči a rovný přístup k poskytovaným službám.

Ministři budou pokračovat v projednávání směrnice o administrativní spolupráci v daňové oblasti, které se věnovali již na svém říjnovém a listopadovém zasedání. Cílem je shodnout se na finálním znění směrnice. Předmětem úpravy směrnice je především výměna informací mezi správci daně jednotlivých členských států za účelem správného zjištění a stanovení daně. Do působnosti Směrnice by měly spadat všechny daně, které nejsou pokryty jinými právními předpisy.

Ministři budou seznámeni s výsledky práce Skupiny na vysoké úrovni pro kodex chování ke zdanění podniků: Skupina se zabývá potenciálními škodlivými opařeními, tzn. takovými daňovými úpravami, které mohou ovlivnit umístění podnikatelských aktivit v rámci EU např. prostřednictvím výrazně nižšího daňového zatížení, než je v daných členských státech obvyklé. Na konci každého pololetí podává Skupina Zprávu o své činnosti ECOFINU a ministři vytýčí směr její další práce.

Prosincová Rada ECOFIN dále schválí zprávu o pokroku ve vyjednávání v oblasti změny režimu DPH ve vztahu k poštovním službám a také zprávu o pokroku ve věci přípravy Nařízení Rady týkajícího se problematiky swapů úvěrového selhání a krátkých prodejů. Návrh je součástí sady opatření k reformě regulace a dohledu nad finančním trhem a stanovuje pravidla, která by měla zamezit některým negativním jevům potenciálně provázejícím krátké prodeje a obchody s CDS vázanými na státní dluhopisy.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.