CZ EN

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 12. září 2014 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997), který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013.

Ustanovení Protokolu, který tvoří nedílnou součást Smlouvy, se budou provádět následovně:

a) v České republice:

(i) pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2015 nebo později;
(ii) pokud jde o ostatní daně z příjmů, na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2015 nebo později;
(iii) pokud jde o článek 10 pojednávající o výměně informací, na žádost učiněnou ke dni 12. září 2014 nebo později;

b) v Singapuru:

(i) pokud jde o daň ukládanou za každý rok vyměřování začínající 1. ledna 2016 nebo později;
(ii) pokud jde o článek 10 pojednávající o výměně informací, na žádost učiněnou ke dni 12. září 2014 nebo později.

Text Protokolu bude v nejbližší možné době standardně publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář