Novinky

Prostředky alokované pro ČR

Finanční alokace na strukturální fondy a Fond soudržnosti (fondy EU).

ilustrace