Novinky

Sdělení ohledně platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou

samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
samostatné oddělení 9008 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Dohoda o ochraně investic
  • Ochrana investic
  • Zahraniční sektor
  • Legislativa
  • Zahraničí mimo EU

Ministerstvo financí sděluje českým investorům, kteří uskutečnili nebo připravují investice na území Indické republiky, že v současné době probíhají na základě podnětu indické strany diskuse o budoucí platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Indickou republikou. Pokud se nepodaří nalézt cestu k dalšímu pokračování platnosti Dohody, skončí platnost Dohody ke dni 25. dubna 2017. V takovém případě by investice uskutečněné po tomto datu nebyly Dohodou chráněny a investice realizované před tímto datem by na základě ustanovení článku 16 odst. 2 Dohody byly chráněny do 25. dubna 2032.

Doporučované

Nejčtenější