Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o tyto informace v působnosti Ministerstva financí ČR:

  • Stanovisko Ministerstva financí k problematice kolaudace staveb kanalizace ve vazbě na vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu kanalizace a k problematice vrácení poplatku v případě zrušení obecně závazné vyhlášky ze dne 12. května 2020, č. j. MF-12920/2020/3903-3“.