Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Makroekonomická predikce - leden 2023

Makroekonomickou predikci zpracoval odbor Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Materiál zahrnuje predikci na rok 2023 a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2025). Makroekonomická predikce vychází 4x ročně (v lednu, dubnu, srpnu a listopadu).

Aktualizováno

ECOFIN během CZ PRES schválil pomoc Ukrajině, rozdělil miliardy na derusifikaci energetiky a zavedl minimální korporátní daň

Mezi největší úspěchy půlročního předsednictví ČR na úrovni Rady ECOFIN patří dohoda na poskytnutí finanční pomoci Ukrajině ve výši €24 mld., rozdělení €20 mld. z balíku RePowerEU na diverzifikaci evropské energetiky či implementace Pilíře II dohody OECD, jenž zavádí minimální 15% daň pro velké nadnárodní společnosti, do práva Evropské unie (EU).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„…dovoluji si Vás oslovit s žádostí o poskytnutí informací v oblasti finančních rizik pro potřeby vypracování mé diplomové práce:

  1. Využíváte některé z finančních nástrojů a technik, které jsou uvedené v tabulce níže, ve Vaší organizaci?
  2. Je ve Vaší organizaci upravena oblast řízení finančních rizik (vnitřní předpis, metodika, apod.)? Pokud ano, bylo by možné daný materiál elektronicky poskytnout?“