Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Odmítnutí jednou přijatých automatizovaných výstupů v případě opravy věcných chyb

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s povinností provozovatelů poskytovat výkaznictví podle § 13a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a za účelem snadnější implementace vyhlášky č. 10/2019 Sb. (dále jen „reportingová vyhláška“) informuje o změně nastavení informačního systému pro provozování hazardních her při přijímání automatizovaných výstupů. Ke změně dochází v případě, že provozovatel využije postupu podle § 5 reportingové vyhlášky a rozhodne se iniciovat opravu věcných chyb v automatizovaných výstupech.

Vydáno

Vláda termín přijetí eura prozatím nestanoví

Vláda přijala společné doporučení Ministerstva financí a České národní banky zatím nestanovit datum přijetí eura. Rozhodnutí je založeno na zjištěních obsažených v dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to ohledně smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2011 v souvislosti s provedením stavebních prací při sanaci ekologických škod týkající se sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV CHOPAV Kvartér řeky Moravy, kterou jste vy, Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 10 Praha 1 („Vy“), uzavřeli se společností GEOSAN GROUP a.s. (nyní pod názvem DOB CONSTRUCTION a.s.), se sídlem U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 256 71 464, zapsanou v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 („Smlouva“ a „DOB CONSTRUCTION“)...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to ohledně všech smluv týkajících se realizace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které jste vy, Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 10 Praha, IČO: 000 06 947 („Vy“), uzavřeli se společností GEOSAN GROUP a.s. (nyní pod názvem DOB CONSTRUCTION a.s.), se sídlem U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 256 71 464, zapsanou v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 („Smlouvy“ a „DOB CONSTRUCTION“)...

Aktualizováno

Základní informace

Odborná knihovna - výpůjční doba pro veřejnost

Aktualizováno

Pracovní skupina „Transfery“

Informace a metodické materiály pracovní skupiny pro řešení problematiky transferů (PS Transfery).

Vydáno

PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

Aktualizováno

IS o platech

Informační systém pro předkladatele dat - správce kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy