Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

OKD plánuje těžbu do konce roku 2025

Společnost OKD představila svůj střednědobý výhled. V něm počítá s těžbou do konce roku 2025. Poté plánuje Důl ČSM definitivně uzavřít.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám o informace pro svou potřebu o platech a jiných výhodách a některých dalších záležitostech uvedených níže zaměstnanců Ministerstva financí, zejména odboru 39 Správní činnost (dále jen „zaměstnanci“), a to:

  1. Kolik činí od ledna 2019 včetně do současnosti příspěvek Ministerstva financí jako zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců?
  2. V jaké hodnotě dostávají zaměstnanci stravenky a kolik z této ceny stravenky činípříspěvek Ministerstva financí jako zaměstnavatele od ledna 2019 včetně do současnosti?
  3. Jaké další výhody (i nefinančního charakteru) mohou zaměstnanci od Ministerstva financí coby zaměstnavatele čerpat např. z Fondu kulturních a sociálních potřeb, na základě kolektivních smluv atd. od ledna 2019 včetně do současnosti?“

Aktualizováno

Právní rámce

Právní předpisy v oblasti cen.

Aktualizováno

Cestovní náhrady

Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady.

Vydáno

Cenový věstník 25/2022

  • Výměr MF č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Vydáno

Cenový věstník 24/2022

  • Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen 
  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret