Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministr financí Zbyněk Stanjura v pořadu České televize Otázky Václava Moravce dne 30. 1. 2022 uvedl, že ministerstvo financí má v Ostravě detašované pracoviště, kde on osobně pracuje, Žádám o sdělení adresy tohoto pracoviště a jak je personálně vybaveno (kolik pracovníků ministerstva financí v něm pracuje).“

Aktualizováno

Vzory příkazových bloků

Vzory příkazových bloků na pokuty na místě nezaplacené, na pokuty na místě zaplacené a na peněžité záruky za splnění povinnosti.

Vydáno

Cenový věstník 23/2022

  • Obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy