Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Poskytnutí informace, a sice uvedení výše rozpočtové kapitoly vězeňství/vězeňská služba ČR v korunách českých od roku 2010 do roku 2022, a to prosím pro každý rok.
  2. Poskytnutí informace, a sice detailního rozepsání rozpočtové kapitoly vězeňství/vězeňská služba ČR pro rok 2021, aby tak bylo lze zjistit, kolik financí zde na platy, energie, stravu vězňů, atd. Žadatel nemůže pochopit, za co si VS ČR účtuje 1841,- Kč za vězně na den, jelikož realita života za mřížemi tomu absolutně nedopovídá, viz infz sdělení GŘ VS ČR č.j. VS-75129-2/čj-2022-800040-INFZ z 19. 4. 2022.

Vydáno

Usnesení vlády ČR č. 719/2022

o změně usnesení vlády ze dne 23. října 2017 č. 742 o monitoringu územních samosprávných celků a o zrušení usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, ve znění usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

  • týkajících se rozhodnutí soudů všech stupňů vydaných v rámci řízení, v nichž Dotčený orgán, resp. Česká republika – Ministerstvo financí, vystupoval na pozici účastníka řízení a která se týkala nároku Dotčeného orgánu na zaplacení smluvní pokuty a jeho případné kompenzace za užití právního institutu započtení pohledávky; prosím o zaslání veškerých rozhodnutí soudů v anonymizované podobě, která se týkají výše uvedeného předmětu.

Vydáno

Vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k novele ZPKT

Ministerstvo financí zahájilo vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 12. prosince 2022.