Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2021 po jednotlivých letech?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2021 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
 3. Jaká je dosavadní výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2022?“

Aktualizováno

Nová konfigurace připojení k RVO – produkční prostředí

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu v souvislosti s provozem Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (RVO) oznamuje provozovatelům hazardních her změnu konfigurace připojení k DNS pro produkční prostředí.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 26. září 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
 • Pro informaci:
 • Bod č. 2: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 Vývoj a provoz webového klienta pro NCTS, AES a eDovoz
 • Bod č. 7: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Upgrade AIX 7.2 IK + PMD

Vydáno

Cenový věstník 18/2022

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. září 2022

 • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
 • Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování na modernizaci vybraných úseků železničních koridorů z prostředků Evropské investiční banky“
 • Bod č. 11: Informace o veřejné zakázce „Úvěrové financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky“