Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 14. září 2022

  • Bod č. 1: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 14: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/05 „Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny“
  • Bod č. 15: Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/34 - „Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně“
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky (srpen 2022)
  • Bod č. 10: Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/21 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství“
  • Bod č. 15: Informace o záměru veřejné zakázky „Document Management System – provozní podpora“

Aktualizováno

Základní informace

Základní informace o sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace. V reakci na zprávu NKÚ Účtenkovce jste uvedli, že "dopady ÚL MF řádně vyhodnotilo a kompletní vyhodnocení včetně použité metodiky bylo na vyžádání NKÚ poskytnuto." Žádám o zaslání zmíněného kompletního vyhodnocení včetně použité metodiky.“