Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolili bychom si Vás touto cestou požádat o poskytnutí informace, zdali bylo zahájeno soudní řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha ze dne 4. dubna 2022, sp. zn. SPU 062623/2022 (PÚ 263/91), č.j. SPU 116342/2022/JEH, v řízení o uplatnění práva na vydání nemovitosti podle § 6 ve spojení s §9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „Rozhodnutí“), jehož jste byli účastníkem.

O informaci žádáme z důvodu právního auditu. Jedná se o urgentní věc a byli bychom Vám velmi zavázáni za včasné vyřízení naší žádosti.

Vydáno

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se San Marinem

Na základě informací obdržených z Velvyslanectví ČR ve Vatikánu oznamuje Ministerstvo financí ČR, že dne 19. července 2022 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU SAN MARINO O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU A O ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU A VYHÝBÁNÍ SE DAŇOVÉ POVINNOSTI. 

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. července 2022

  • Bod č. 1: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
  • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Bod č. 13: Zrušení úkolu předložit odůvodnění vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky v části uvádějící sídlo této instituce

Pro informaci:

  • Bod č. 8: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Oddělení daňového portálu od Systému ADIS - analytická fáze
  • Bod č. 13: Informace o záměru veřejné zakázky - Výroba a dodávky pigmentu
  • Bod č. 14: Informace o záměru veřejné zakázky - Provozní podpora k informačnímu systému CICERO

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o zaslání kopie úvěrové smlouvy podepsané mezi MF a společností ČEZ na částku až tři miliardy eur. Dle informací z tisku byla tato smlouva podepsána začátkem července 2022.

Vydáno

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.06.2022

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení.

Přehled je aktuální k datu 30.06.2022 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 490 kusů.

Vydáno

MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost

Je podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, aby nemovitá věc, ve které má fyzická osoba bydliště nebo která je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, byla v katastru nemovitostí evidována jako „rodinný dům“ nebo „stavba pro rodinnou rekreaci“?