Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2022

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 183,0 mld. Kč. Po očištění o příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil schodek 183,4 mld. Kč.

Vydáno

Ředitelem FAÚ jmenován Jiří Hylmar

Dnes byl do funkce ředitele Finančního analytického úřadu jmenován Jiří Hylmar, který vzešel jako vítěz z výběrového řízení.

Vydáno

Stanovisko CHJ č. 2/2022 k aplikaci principu jednotného auditu

Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka vydává stanovisko č. 2/2022, jehož předmětem je dotaz: „Jak kontrolní orgán využívat a převzít výsledky finanční kontroly jiného kontrolního orgánu? Pokud ano, musí tak učinit?“. 

Vydáno

Zpravodaj MF - 6/2022

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje odbor Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červen 2022.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: České předsednictví EU 2022, Ministerstvo financí k Ukrajině, Státní rozpočet v kostce – 2022, Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022, Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2022, Cenová regulace a kontrola - Vývoj cenové regulace v jednotlivých odvětvích, Informace o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol za rok 2021, Zákon č. 129/2022 Sb., Vyhláška č. 160/2022 Sb., Přehled dohod o podpoře a ochraně investic, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z ESF, FS a ENRF 2014 – 2020 (s účinností od 1.11.2018), Finanční zpravodaj číslo 8-10/2022, Cenový věstník 13/2022, Cenový věstník 14/2022, Vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků platné od 1. 1. 2021, Nařízení o pilotním režimu DLT, Bulletin inovací 6/2022, Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2021 a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministři financí ČR a Kataru podepsali smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, Setkání zahraničních expertů k Analýze regulace řízení a kontroly veřejných financí, Setkání zástupců České republiky a Portugalska k tématu systému řízení a kontroly veřejných financí, Zpráva o činnosti Centrálního kontaktního bodu AFCOS za rok 2021, Výroční zpráva OLAF za rok 2021 a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Finanční a ekonomické informace 5/2022, Finanční a ekonomické informace 6/2022 a jiné.