Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Resort financí ocenil dvacet společností za mimořádný přínos do státního rozpočtu

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství v prostorách Břevnovského kláštera uspořádaly jubilejní dvacátý ročník vyhlášení nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob. Zástupci oceněných společností převzali z rukou ministra financí Zbyňka Stanjury a zástupce generálního ředitele Finanční správy Jana Ronovského broušenou skleněnou plaketu. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

  1. Celé finální znění auditu Ministerstva financí ohledně fungování Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Kontrola měla probíhat od loňského podzimu do letošního února, uzavřená měla být letos v květnu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem žádosti jsou výsledky kontroly ministerstva financí vůči Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT – příspěvková organizace ministerstva školství), zadané v roce 2020. Jedná se o výsledky kontroly, které obdrželo ministerstvo školství minulý týden.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. června 2022

  • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (ESM)
  • Bod č. 9: Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 273)
  • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
  • Bod č. 15: Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (sněmovní tisk č. 32) a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024 (sněmovní tisk č. 33)
    Pro informaci:
  • Bod č. 10: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozvoj a technická podpora systému CEPAN
  • Bod č. 11: Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022-2024

Vydáno

Zákon č. 129/2022 Sb.

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony