CZ EN

MP/05/2019 - Dobrovolný svazek obcí v postavení stavebníka vodovodu nebo kanalizace

Dotaz:

Může obec na svém území zavést místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace v situaci, kdy stavbu vodovodu nebo kanalizace zajišťoval dobrovolný svazek obcí (jehož je obec členem) v postavení stavebníka podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď:

Dobrovolný svazek obcí je podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, právnickou osobou, která nabývá právní osobnost zápisem do rejstříku svazku obcí. Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Předmětem činnosti dobrovolného svazku obcí může být, mimo jiné, zásobování vodou, či odvádění a čistění odpadních vod (§ 50 odst. 1 písm. b) obecního zřízení). Obce do dobrovolného svazku vkládají svůj majetek, dělí si zisk, podílejí se na úhradě ztráty a v případě vystoupení ze svazku jsou povinny vypořádat svůj majetkový podíl (§ 50 odst. 2 obecního zřízení).

Podle § 10c odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, platí místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace. Jedním z kritérií pro stanovení poplatkové povinnosti u tohoto místního poplatku tedy je, že se jedná o stavbu vodovodu nebo kanalizace, kterou zajišťuje obec jako stavebník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a tato obec nese rovněž náklady na její pořízení.

Lze tedy konstatovat, že pro účely zavedení místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace je účast jiné právnické či fyzické osoby na výstavbě stavebního díla zcela vyloučena.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.