CZ EN

MP/06/2019 - Stanovení místních poplatků paušální částkou jen pro určitou skupinu poplatníků

Dotaz:

Může obec stanovit jakýkoliv z místních poplatků paušální částkou jen pro určitou skupinu poplatkových subjektů, kterou si sama určí?

Odpověď:

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), zavede obec poplatky obecně závaznou vyhláškou, ve které stanoví, mimo jiné, konkrétní sazbu poplatku.

U vybraných místních poplatků dává zákon o místních poplatcích obci možnost stanovit sazbu poplatku paušální částkou. Důvodem, který vedl zákonodárce k zavedení této možnosti, byla snaha o zjednodušení správy poplatků (viz důvodová zpráva k zákonu o místních poplatcích).

V souvislosti s využitím paušální sazby se v zákoně o místních poplatcích vyskytuje následující normativní text: „Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.“ (ust. § 3 odst. 5 a § 4 odst. 4), „Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.“ (ust. § 6 odst. 3), „Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.“ (ust. § 7 odst. 4), „Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou.“ (ust. § 10 odst. 3).

Z výše uvedené právní úpravy vyplývá, že obec může u vybraných místních poplatků stanovit sazbu paušální částkou pro všechny poplatníky (plátce) bez rozdílu a zároveň bez možnosti využití tzv. „klasické“ sazby místních poplatků. U dalších druhů místních poplatků může dát obec možnost volby všem poplatníkům (dohodou s poplatníkem je myšleno „rozhodnutí“ poplatníka v rámci plnění ohlašovací povinnosti) mezi tzv. „klasickou“ sazbou místního poplatku a sazbou paušální. Zákon o místních poplatcích tedy nedává obcím prostor k tomu, aby v obecně závazných vyhláškách paušální sazbu místního poplatku vyhradily pouze některé skupině poplatníků.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.