CZ EN

MP/09/2019 – Poplatek z pobytu – Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při pobytu v dětské léčebně

Dotaz:

Jsou od poplatku z pobytu osvobozeni rodiče doprovázející děti při jejich pobytu v dětské léčebně ve smyslu ustanovení § 3b odst. 1 písm. d), zákona o místních poplatcích, podle něhož „od poplatku z pobytu je osvobozena osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce“? 

Odpověď:

Podle ustanovení § 3b odst. 1 písm. d), je od poplatku z pobytu osvobozena osoba pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce. Co se rozumí zotavovací akcí nebo jinou podobnou akcí stanoví ustanovení § 8 a § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Obecně jde o organizovaný pobyt dětí na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, případně získat specifické znalosti nebo dovednosti.

V popisovaném případě se jedná o rodiče doprovázející a ubytované s dětmi v dětské léčebně, což je situace, kterou řeší zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jde o pobyt podle ustanovení § 25 cit. zákona, tj. pobyt průvodce pojištěnce v zařízení lůžkové péče. K takovému pobytu dochází, je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo je nutné zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. Je zřejmé, že v daném případě jde o jinou situaci, než kterou má na mysli ustanovení § 3b odst. 1 písm. d) zákona o místních poplatcích. Rodiče dětí sice mají podle cit. zákona pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění, poplatku z pobytu však podléhají, ledaže by obecně závazná vyhláška stanovila pro pobyt doprovodu osvobození od poplatku, anebo by šlo o situaci, kdy doprovázející rodič je v obci, v níž se zařízení lůžkové péče nachází, přihlášen (podle ustanovení § 3 zákona o místních poplatcích, je poplatníkem poplatku z pobytu pouze osoba, která v obci není přihlášena). 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.