CZ EN

SP/02/2019 - Správní poplatky vybírané zastupitelskými úřady

Dotaz:

Jakými ustanoveními zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), se řídí vyměřování a vybírání správních poplatků zastupitelskými úřady České republiky a převod příjmů z vybraných správních poplatků těmito úřady správním úřadům příslušným k provedení úkonu? 

Odpověď:

České zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí vyměřují a vybírají správní poplatky podle části XII zákona o správních poplatcích. Podle ustanovení bodu 3. „Zmocnění k části XII“ české zastupitelské úřady vyměřují a vybírají správní poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení (např. úkony vycházející ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněné v položce 24 sazebníku zákona o správních poplatcích).

Vyměřování a vybírání správních poplatků českými zastupitelskými úřady a způsob jejich placení upravuje § 6 zákona o správních poplatcích. Podle tohoto ustanovení a obecných ustanovení k části XII zákona o správních poplatcích postupují zastupitelské úřady i v případech, kdy jsou současně kontaktním místem veřejné správy.

Správní poplatky vyměřované a vybírané zastupitelskými úřady ČR v cizině se platí na účty těchto úřadů v zahraničí. Z důvodu hospodárnosti zůstávají příjmy ze správních poplatků na příjmovém účtu státního rozpočtu zřízeném pro Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvu financí není znám žádný právní předpis, který by ukládal zastupitelským úřadům povinnost převádět vybrané správní poplatky na účty správních úřadů příslušných k provedení úkonů, za které byl správní poplatek vybrán. 

(Pozn.: „Zákonem č.  349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, byl, s účinností od 1. 1. 2024 do ustanovení § 6 zákona o správních poplatcích doplněn nový odstavec 9, na základě kterého nelze u českého zastupitelského úřadu správní poplatek platit bezhotovostním převodem, neurčí-li tento úřad jinak. Český zastupitelský úřad postupem podle daňového řádu určí a zveřejní poplatky, které lze platit bezhotovostním převodem, a podmínky, které je nutné při těchto platbách dodržet, včetně případného omezení okruhu platebních služeb, které lze při tom použít.“)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.