CZ EN

SP/05/2019 – Zvýšení správního poplatku

Dotaz:

Je možné zvýšit správní poplatek stanovený zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), jestliže jeho výše neodpovídá skutečným nákladům na provedení zpoplatňovaného úkonu?

Odpověď:

Správní poplatek je na základě ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zahrnován pod pojem daň. Podle ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod lze daně a poplatky ukládat pouze na základě zákona. Vyměřování a vybírání správních poplatků je upraveno zákonem o správních poplatcích. Přehled úkonů zpoplatňovaných správním poplatkem je stanoven v sazebníku, který je nedílnou součástí zákona o správních poplatcích. Správní poplatky je tak možné vybírat pouze způsobem a v případech, kdy tak zákon o správních poplatcích výslovně stanoví.

Samotný zákon o správních poplatcích umožňuje v ustanovení § 8 odst. 1 a 2 pouze osvobození od správních poplatků osob a úkonů taxativně v těchto ustanovení uvedených. V ustanovení § 8 odst. 5 zmocňuje zákon o správních poplatcích správní úřady ke snížení či zvýšení správního poplatku, anebo upuštění od jeho vybrání, v rozsahu stanoveném v sazebníku. Toto ustanovení není obecným ustanovením, které lze využít libovolně, ale lze je aplikovat pouze, je-li tak stanoveno v ustanovení „Zmocnění “ u dané položky sazebníku (např. položka 3, 8, 27, 30 atd.), a to v rozsahu tam vymezeném. Pokud příslušná položka sazebníku zákona o správních poplatcích ustanovení „Zmocnění“ neobsahuje, správní poplatek vybere správní úřad ve výši stanovené v sazebníku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.