CZ EN

SP/07/2019 - Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy - položka 3 písmeno d)

Dotaz:

V kterých případech vybírá správní úřad správní poplatek podle položky 3 písmeno d) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy?

Odpověď:

Správní poplatek podle položky 3 písmeno d) sazebníku zákona o správních poplatcích se vybírá za „vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy“ (dále jen „ověřený výstup“). Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby. Ověřené výstupy lze vydávat pouze z těch evidencí nebo rejstříků, které možnost vydání ověřeného výstupu umožňují. V současně době jsou vydávány ověřené výstupy na základě § 56 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Z neveřejných evidencí lze vydat na základě § 11a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů, který ale po formální stránce není ověřeným výstupem.

Kontaktními místy veřejné správy (Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu - Czech POINT) pověřenými vydávat ověřené výstupy jsou krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí předpis. Pouze tyto správní úřady vybírají za vydání ověřeného výstupu správní poplatky, a to 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku. Kontaktními místy veřejné správy jsou dále notáři, držitel poštovní licence, Hospodářská komora a další instituce uvedené v § 8a odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato místa nejsou správními úřady ve smyslu § 1 zákona o správních poplatcích, proto za vydání ověřeného výstupu nevybírají správní poplatky, ale poplatky svého druhu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.