CZ EN

SP/08/2019 - Vyměření správního poplatku zaplaceného v nesprávné výši

Dotaz:

Je možné, v případě vybrání správního poplatku v nižší než zákonné výši, tento správní poplatek vyměřit?

Odpověď:

Vyměřování a vybírání správních poplatků je upraveno v ustanovení § 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“). Správní poplatky s pevnou sazbou jsou podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích stanoveny za „přijetí žádosti“ nebo za „úkon“. Tímto vymezením je současně dána splatnost správních poplatků – nejpozději při přijetí žádosti nebo nejpozději před provedením úkonu. V případě nezaplacení správního poplatku správní úřad požadovaný úkon neprovede. Touto úpravou zákon o správních poplatcích předchází vzniku nedoplatků na správních poplatcích.

Pokud nedoplatek na správním poplatku vznikne, ať v důsledku nedodržení postupu při vyměřování a vybírání správního poplatku uvedeném v ustanovení § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích, anebo v důsledku vybrání správního poplatku v částce nižší než je zákonem stanovená sazba správního poplatku, správní úřad nedoplatek na správním poplatku vyměří podle § 5 odst. 3 zákona o správních poplatcích platebním výměrem. Poplatník je povinen nedoplatek na správním poplatku zaplatit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru.

Nedoplatek na správním poplatku lze vyměřit ve lhůtě pro stanovení daně podle § 148 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Tato lhůta činí tři roky a počne běžet dnem, v němž se správní poplatek stal splatným ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích. Správní úřad, který správní poplatek vyměřil, zajistí také jeho případné vymáhání, a to způsobem podle ustanovení § 175 daňového řádu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.