CZ EN

MP/03/2021 – Poplatek z pobytu – Výběr poplatku od osob, které si lázeňskou péči hradí sami, nebo pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče

Dotaz:

Bude po novele zákona o místních poplatcích účinné od 1. 1. 2021 vybírán poplatek z pobytu od osob, které pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo si lázeňskou péči hradí sami?

Odpověď:

S účinností od 1. 1. 2021 není podle ustanovení § 3a odst. 2 zákona o místních poplatcích předmětem místního poplatku z pobytu nejen pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda ale nově i pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí. V uvedeném ustanovení tedy došlo k rozšíření okruhu úplatných pobytů vyjmutých z předmětu poplatku. Z předmětu poplatku jsou vyjmuty všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů lůžkové péče, pokud jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se zejména o pobyty v nemocnicích a pobyty v lázních u osob, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění (tzv. „křížkaři“).

Současně s právní úpravou předmětu poplatku došlo k úpravě ustanovení § 3b odst. 1 písm. c) zákona o místních poplatcích. Na základě tohoto ustanovení patří mezi osoby, které jsou od poplatku z pobytu osvobozeny, osoby hospitalizované na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osob, kterým je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče. Z daného vyplývá, že na osoby, které si lázeňskou léčebně rehabilitační péči hradí sami, anebo mají pobyt hrazený z veřejného zdravotního pojištění pouze částečně, tj. pobývají v lázních v rámci příspěvkové lázeňské rehabilitační péče, se zákonné osvobození nevztahuje. Tyto osoby jsou i ve smyslu novely zákona o místních poplatcích povinny poplatek z pobytu platit.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.