CZ EN

MP/04/2021 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Osvobození poplatníka s bydlištěm v jiné obci

Dotaz:

V obci, ve které je od 1. 1. 2021 zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, je přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba. Tato osoba však bydlí v sousední obci, která má stále ještě v roce 2021 zaveden poplatek za komunální odpad podle zákona č. 185/2021 Sb., o odpadech. Vztahuje se na tuto osobu zákonné osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství?

Odpověď:

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle ustanovení § 10e písm. zákona o místních poplatcích fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Podle ustanovení § 10g zákona o místních poplatcích se na osobu, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, vztahuje zákonné osvobození od tohoto místního poplatku. Na tuto fyzickou osobu se ze stejných důvodů vztahuje osvobození i v případě, že má bydliště v obci, která má ještě v roce 2021 zaveden poplatek za komunální odpad podle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to podle Čl. II, Přechodná ustanovení, bod 3 zákona č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností a kterým byl změněn zákon o místních poplatcích.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.