CZ EN

MP/06/2021 – Poplatek z pobytu – Zpoplatnění rodičů doprovázejících děti při léčebném pobytu ve zdravotnických zařízeních

Dotaz:

Podléhá pobyt rodičů, kteří doprovázejí děti při léčebném pobytu ve zdravotnickém zařízení, místnímu poplatku z pobytu?

Odpověď:

Na základě novely zákona o místních poplatcích (provedenou zákonem č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. 1. 2021), není předmětem poplatku z pobytu ve smyslu ustanovení § 3a odst. 2 písmeno b) zákona o místních poplatcích pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí.

Z předmětu poplatku jsou tak vyjmuty všechny pobyty ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů lůžkové péče, jedná se zejména o pobyty v nemocnicích a pobyty v lázních u osob, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, pokud jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Na základě uvedeného ustanovení není úplatný pobyt rodičů, kteří doprovázejí děti při jejich léčebném pobytu ve zdravotnickém zařízení, předmětem poplatku z pobytu, pokud vykonávají doprovod dětí pobývajících ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče a jejich pobyt je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(Pozn.: „Zákonem č. 252/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 1. 1. 2024 do předmětu poplatku z pobytu zahrnuta komplexní léčebně rehabilitační péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění včetně platby za ubytování.“)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.