CZ EN

MP/01/2022 – Daňový řád – Oprávnění správce poplatku ke zjišťování informací o poplatkových subjektech při správě poplatků

Dotaz: 

Na základě jakého právního předpisu je správce poplatku oprávněn zjišťovat a shromažďovat informace o poplatkových subjektech?

Odpověď:

Obecné zmocnění správce poplatku ke zjišťování informací o poplatkových subjektech vychází z ust. § 9 odst. 3 daňového řádu, dle kterého je správce poplatku oprávněn zpracovávat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro správu poplatků, a to v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení cíle správy poplatků. Pro tyto účely je správci poplatku podle ust. § 11 odst. 2 daňového řádu dána pravomoc zřizovat a vést registry a evidence poplatkových subjektů a jejich poplatkových povinností. 

Informace potřebné pro správu poplatků získává správce poplatku v součinnosti s poplatkovým subjektem, ale jejich shromažďování může provádět též na základě vlastního šetření, zejména v rámci vyhledávací činnosti ve smyslu ust. § 78 daňového řádu, tj. i bez součinnosti poplatkového subjektu. Povinnost poskytnout údaje správci poplatku na základě jeho vyžádání mají v souladu s ust. § 57 odst. 1 daňového řádu také orgány veřejné moci a další osoby, které vedou evidenci osob nebo věcí, poskytují plnění, které je předmětem daně, provádějí řízení v případech, jejichž předmět podléhá daňové povinnosti, nebo zpracovávají jiné údaje nezbytné pro správu daní či poplatků. Zákonem specifikované údaje a dokumenty jsou ve smyslu ust. § 57a odst. 1 daňového řádu na vyžádání správce poplatku povinny poskytnout rovněž osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle ust. § 57 daňového řádu. Podle ust. § 58 daňového řádu však správce poplatku může vyžádat výše zmíněné informace jen v případě, že je nelze získat z jeho vlastní úřední evidence a vždy primárně od orgánů veřejné moci. Orgány veřejné moci a další osoby uvedené v ust. § 57 a 57a daňového řádu jsou povinny poskytnout stanovené údaje a dokumenty bezúplatně na vyžádání správce poplatku, a to v rozsahu nezbytném pro správu daní či poplatků.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.