CZ EN

MP/02/2022 – Oprávnění obecních a krajských úřadů k využívání informačních systémů po novele zákona o místních poplatcích (zrušení § 16 ZMP)

Dotaz: 

Na základě jakého právního předpisu a v jakém rozsahu budou obecní a krajské úřady oprávněny k využívání informačních registrů veřejné správy po zrušení ust. § 16 zákona o místních poplatcích?

Odpověď:

Oprávnění k využívání taxativně stanovených údajů ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel a z informačního systému cizinců pro účely správy místních poplatků, jehož právní úprava byla zakotvena v ust. § 16 zákona o místních poplatcích, bylo zrušeno zákonem č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, s účinností od 1. 2. 2022. 

Po zrušení ust. § 16 zákona o místních poplatcích budou obecní úřady, které jsou v postavení správců poplatků, i nadále oprávněny k využívání údajů, které byly obsahem tohoto ustanovení. Jejich oprávnění však již nebude založeno zákonem o místních poplatcích, ale bude se odvíjet od registrace agendy místních poplatků Ministerstvem financí u Ministerstva vnitra a následné registrace obecního úřadu pro výkon agendy místních poplatků v registru práv a povinností, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. V přechodném ustanovení § 23 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zabezpečeno, že orgánům veřejné moci je zachována kompetence využívat údaje z informačních systémů veřejné správy za dosavadních (technických) podmínek jejich poskytování a v rozsahu stanoveném zrušenými ustanoveními zákonů upravujících jednotlivé agendy, a to až do okamžiku, kdy ohlašovatel agendy (v případě agendy místních poplatků Ministerstvo financí) dospěje k závěru, že je nutno rozsah modifikovat.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.