CZ EN

MP/06/2022 – Místní poplatek ze psů – Stanovení poplatkové povinnosti v poměrné výši

Dotaz:

Místní poplatek ze psů – Stanovení poplatkové povinnosti v poměrné výši.

Odpověď:

Podle ust. § 2 odst. 2 a 3 zákona o místních poplatcích se platí poplatek ze psů starších 3 měsíců a poplatkovým obdobím je kalendářní rok. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Podle ust. § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích platí poplatník při změně místa přihlášení nebo sídla poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 

Příklady stanovení poplatku ze psů v alikvotní části:

1) Poplatník  si pořídil dne 5. 6. psa staršího 3 měsíců a je jeho držitelem po celý zbytek kalendářního roku. 

Poplatník zaplatí poplatek v poměrné výši za měsíce červen až prosinec kalendářního roku (období od 1. 6. do 31. 12.).

2) Poplatník si pořídil dne 5. 6. psa, který dosáhne věku 3 měsíců až dne 2. 7. a je jeho držitelem po celý zbytek kalendářního roku.

Poplatník zaplatí poplatek v poměrné výši za měsíce červenec až prosinec kalendářního roku (období od 1. 7. do 31. 12.).

3) Poplatníkovi uhynul dne 5. 6. pes, kterého si pořídil v předchozích letech.

Poplatník zaplatí poplatek v poměrné výši za měsíce leden až červen kalendářního roku (období od 1. 1. do 30. 6.).

4) Poplatník si změnil ke dni 5. 6. přihlášení k trvalému pobytu z obce A do obce B. Obě obce mají zaveden místní poplatek ze psů a poplatník je držitelem psa staršího 3 měsíců po celý kalendářní rok. 

V obci A zaplatí poplatník poplatek v poměrné výši za měsíce leden až červen kalendářního roku (období od 1. 1. do 30. 6.) a v obci B zaplatí poplatník poplatek v poměrné výši za měsíce červenec až prosinec kalendářního roku (období od 1. 7. do 31. 12.).

5) Poplatník si změnil ke dni 5. 6. přihlášení k trvalému pobytu z obce A do obce B. Obec B nemá zaveden místní poplatek ze psů a poplatník je držitelem psa staršího 3 měsíců po celý kalendářní rok.

V obci A zaplatí poplatník poplatek v poměrné výši za měsíce leden až červen kalendářního roku (období od 1. 1. do 30. 6.) a v obci B již platit poplatek nebude. 
 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.