CZ EN

MP/08/2022 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Plnění ohlašovací povinnosti vlastníka nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

Dotaz:

Je vlastník nemovité věci  pro řádné splnění ohlašovací povinnosti povinen zjišťovat, zda jsou v jeho nemovité věci přihlášeny fyzické osoby?

Odpověď:

Podle ust. § 10e písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci v případě, že v této nemovité věci není přihlášena žádná fyzická osoba a tato nemovitá věc je umístěna na území obce. Z daného vyplývá, že vlastník nemovité věci musí mít pro posouzení, zda je v postavení poplatníka uvedeného poplatku, informace o tom, jestli je v jeho nemovité věci přihlášena nějaká fyzická osoba.

Vlastník nemovité věci,  ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je podle ust. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích povinen podat správci poplatku (obecnímu úřadu) ohlášení, ve kterém uvede své identifikační údaje a údaje rozhodné pro stanovení poplatku, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce.

Skutečnost, zda je v  nemovité věci nějaká fyzická osoba přihlášena, může vlastník nemovité věci zjistit na obecním úřadu (ohlašovně), který mu na základě žádosti podané v souladu s ust. § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel sdělí údaje státních občanů České republiky přihlášených k trvalému pobytu na adrese dané nemovité věci. Údaje (jméno, příjmení, datum narození) jsou poskytovány formou výpisu, jehož vydání podléhá zpoplatnění správním poplatkem podle položky 3 písm. a) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o správních poplatcích“). 

Údaje cizinců s pobytem hlášeným v nemovité věci jsou vlastníkovi poskytovány za podmínek podle ust. § 159 odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní občanství cizince) sdělí vlastníkovi nemovité věci na základě žádosti Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra, a to rovněž ve formě poskytnutého výpisu, jehož vydání podléhá zpoplatnění správním poplatkem podle položky 3 písm. a) přílohy zákona o správních poplatcích. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.