CZ EN

SP/01/2022 – Zpoplatnění vydání potvrzení o bezdlužnosti pro Úřad práce České republiky

Dotaz:

Podléhá vydání potvrzení o bezdlužnosti, které poplatník požaduje pro Úřad práce České republiky, správnímu poplatku?

Odpověď:

Vydání potvrzení o bezdlužnosti je zpoplatněno podle položky 1 bod 2 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) správním poplatkem ve výši 100 Kč. Pokud poplatník požaduje vydání tohoto potvrzení pro Úřad práce České republiky a tuto skutečnost ve své žádosti uvede, správní úřad podle § 8 odst. 3 zákona o správních poplatcích vyznačí na vydávaném potvrzení účel, k němuž byl daný úkon proveden a správní poplatek nevybere. Ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona o správních poplatcích přiznává osvobození od správních poplatků úkonům souvisejícím s prováděním zvláštních právních předpisů, jejichž výčet je v tomto ustanovení uveden. Povinnost předložit potvrzení o bezdlužnosti Úřadu práce České republiky je stanovena zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který je ve výčtu zákonů uveden. Vydání potvrzení o bezdlužnosti pro Úřad práce České republiky je proto od správního poplatku osvobozeno.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.