CZ EN

MP/04/2023 – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – Zpoplatnění bytových domů

Dotaz:

Fyzická osoba vlastní bytový dům, jenž není rozdělen na bytové jednotky, ale z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že se v něm nachází deset bytů. V osmi z nich jsou přihlášené fyzické osoby. Bude za zbylé dva byty platit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství vlastník bytového domu?

Odpověď:

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle ust. 10e zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), buď fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Podle ust. § 10f zákona o místních poplatcích je předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána a) přihlášením v této obci, b) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce. Dle důvodové zprávy k zákonu o místních poplatcích naplní dílčí předmět poplatku podle písm. b) kdokoliv, tedy jak fyzická osoba, tak i právnická osoba či svěřenský nebo jiný fond, pokud vlastní zákonem specifikované nemovité věci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. V daném případě je tedy poplatek vázán nikoliv na osobu poplatníka (srov. ust. § 10f písm. a) zákona o místních poplatcích), ale na nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která může sloužit k bydlení či k rodinné rekreaci, tedy k činnostem, při kterých vzniká komunální odpad. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti je v případě bytového domu rozhodující, zda je bytový dům rozdělen na bytové jednotky, tedy samostatné nemovité věci, či nikoliv. Pokud je bytový dům rozdělen na bytové jednotky a v některých z těchto bytových jednotek nebudou přihlášeny žádné fyzické osoby, dostane se do postavení poplatníka místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jejich vlastník.

Jiná situace však nastane v případě, že bytový dům na bytové jednotky rozdělen není. Pokud bude na adrese takového bytového domu přihlášena byť jen jedna fyzická osoba, nemůže se do postavení poplatníka poplatku nikdy dostat vlastník bytového domu. Lze dodat, že pokud by na adrese tohoto bytového domu nebyla přihlášena žádná fyzická osoba, zaplatí za celý bytový dům „jeden“ poplatek vlastník bytového domu, a to bez ohledu na počet bytů, které se v něm nachází. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.