CZ EN

MP/07/2023 – Poplatek z pobytu – Osvobození vojáků Severoatlantické aliance od poplatku

Otázka:

Mají vojáci Severoatlantické aliance nárok na osvobození od místního poplatku z pobytu?

Odpověď:

Ozbrojené síly podle § 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tvoří vojáci v činné službě.

Podle § 3b odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je od poplatku z pobytu osvobozen mimo jiné voják v činné službě České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.  

Podle Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb. Česká republika dne 19. 6. 1996 ratifikovala Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil. Účinnost Dohody nastala dnem 26. 4. 1996. Podle čl. IX bodu 3 Dohody platí, že „podle již platných smluv nebo podle smluv, které by mohly být později v budoucnu uzavřeny mezi zmocněnými představiteli vysílajícího a přijímajícího státu, úřady přijímajícího státu převezmou plnou odpovědnost za vypracování vhodných ujednání za účelem zajištění budov a pozemků pro ozbrojené síly nebo civilní složku podle jejich požadavku, jakož i zařízení a služeb s nimi souvisejících. Tyto smlouvy a ujednání budou, pokud to bude možné, v souladu s předpisy, kterými se řídí ubytování podobného personálu přijímajícího státu. Nestanoví-li konkrétní smlouva jinak, budou práva a povinnosti vyplývající z obsazení nebo užívání těchto budov, pozemků, zařízení a služeb určena zákony přijímajícího státu“.

Uvedenou problematiku konkrétní mezinárodní smlouva, která by byla pro Českou republiku závazná (tj. s níž by parlament vyslovil souhlas a která by byla vyhlášena), neupravuje. Proto je třeba postupovat podle tuzemské právní úpravy, v daném případě podle zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 3 citovaného zákona se právní poměry ozbrojených sil jiných států na území České republiky řídí právními předpisy České republiky. To znamená, že v případě, kdy je voják v činné službě příslušníkem ozbrojených sil některého z členských států Severoatlantické aliance, vztahuje se na něho, při splnění dalších podmínek stanovených v § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích, osvobození od poplatku z pobytu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.