CZ EN

SP/01/2024 – Osvobození školské právnické osoby od správních poplatků

Dotaz:

Lze školské právnické osobě přiznat osvobození od správních poplatku za vidimaci a legalizaci podle položky 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů?

Odpověď:

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Osvobození podle zákona o správních poplatcích jí nelze přiznat, neboť nesplňuje žádnou z podmínek pro přiznání osvobození 

  • podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a), neboť není státním orgánem ani státním fondem a není zřízená zákonem, ale na základě zákona zřizovací listinou nebo zřizovatelskou smlouvou
  • podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d), neboť není právnickou osobou pověřenou výkonem státní správy
  • podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. a), neboť zákon č. 561/2004 Sb. není uveden ve výčtu zákonů
  • podle položky 4 a 5, neboť školská právnická osoba není obsažena ve výčtu subjektů v ustanovení „Osvobození“ k těmto položkám.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.