CZ EN

Vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k novele ZPKT

Ministerstvo financí dne 11. listopadu 2022 zahájilo vnější připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 12. prosince 2022 zasláním na elektronickou adresu platebni.sluzby[at]mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je adaptace nařízení (EU) 2022/858 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru a o změně nařízení (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014 a směrnice 2014/65/EU. Návrh zákona provádí úpravu definice investičního nástroje tak, aby byly obsaženy všechny investiční nástroje vedené na DLT (s využitím technologie distribuovaného registru) a dále obsahuje zmocnění pro Českou národní banku ke stanovení nižší mezní hodnoty evidovaných nebo obchodovaných nástrojů podle čl. 3 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/858. Nařízení o pilotním režimu pak samo o sobě zavádí tři zvláštní licenční režimy tržní infrastruktury využívající technologii DLT: a) DLT MTF (mnohostranný obchodní systém), b) DLT settlement system (vypořádací systém), c) DLT trading settlement system (obchodní vypořádací systém).

Důvodem změny zákona o pojišťovnictví je skutečnost, že Evropská komise v souladu s čl. 300 směrnice 2009/138/ES provedla změnu částky týkající se čl. 13 bodu 27, tj. vymezení velkých pojistných rizik, což bylo implementováno do § 131 zákona o pojišťovnictví, a částky absolutní dolní meze pro výpočet minimálního kapitálového požadavku stanovené v čl. 129 dané směrnice, která byla implementována do § 79a zákona o pojišťovnictví.

Adaptace se provádí v minimalistické podobě. Český právní řád se tedy nemění více, než vyžaduje právo EU.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.