CZ EN

Návrh zákona v souvislosti s přijetím evropského nařízení o ratingových agenturách

Vláda předložila dne 13.1.2010 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách.

Nařízení o ratingových agenturách, které nabylo účinnosti dne 7. prosince 2009, je ze své povahy přímo použitelným unijním předpisem a nevyžaduje transpozici do českého právního řádu. Návrh zákona s důvodovou zprávou (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu) ( 286,14 kB) je proto ryze adaptačním předpisem, svým charakterem tzv. „technickou novelou“, která  pouze přizpůsobuje platné české právo již účinnému nařízení o ratingových agenturách tak, aby bylo v praxi hladce aplikovatelné (kupříkladu odstraňuje ta ustanovení právního řádu, která jsou s nařízením v rozporu).

Opatření, která nařízení o ratingových agenturách obsahuje, jsou součástí reakce Evropské unie na celosvětovou finanční situaci a směřují k posílení důvěryhodnosti ratingových agentur. Tu lze považovat za zásadní, neboť ratingové agentury plní důležitou úlohu na finančních trzích, kdy jimi vypracované ratingy ohledně finanční situace subjektů působících na finančním trhu využívá řada investorů, příjemců úvěrů a emitentů cenných papírů při svých investičních rozhodnutích. K dosažení tohoto cíle stanoví nařízení nová pravidla pro působení ratingových agentur spočívající zejména v zavedení povinné registrace ratingových agentur, stanovení závazných pravidel pro vydávání ratingů a podrobení výkonu činnosti ratingových agentur dohledu. Příslušným orgánem České republiky pro dohled nad ratingovými agenturami a pro ostatní činnosti podle nařízení bude Česká národní banka.

Z pohledu uživatelů ratingů se jednotlivá ustanovení tohoto nařízení dotýkají například situace, kdy jsou ratingy užívány pro výpočet kapitálových požadavků finančními institucemi, zejména bankami, družstevními záložnami či obchodníky s cennými papíry. Tyto ratingy bude možné nadále užívat pro účely výpočtu kapitálových požadavků pouze v případě, že vydávající ratingová agentura bude registrována a splní vysoké nároky vyplývající z nařízení. Uživatelé ratingů, tedy jednotlivé finanční instituce, musí přizpůsobit svoje portfolia v souladu s nařízením do 7. prosince 2010.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.