CZ EN

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k nové právní úpravě distribuce pojištění a zajištění

Ministerstvo financí dne 14. března 2017 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 10. dubna 2017, a to na elektronickou adresu konzultace@mfcr.cz.

Důvodem předložení návrhu zákona je nutnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (dále jen „směrnice IDD“). Hlavním cílem směrnice IDD, která nahrazuje dosavadní směrnici o zprostředkování pojištění, je zlepšení ochrany spotřebitele a posílení vnitřního trhu EU s pojistnými službami. Těchto cílů by mělo být dle směrnice dosaženo především:

  • zajištěním stejné úrovně ochrany spotřebitele pro různé způsoby distribuce pojištění,
  • posílením důrazu na srozumitelnost a srovnatelnost informací o pojistných produktech,
  • zpřísněním pravidel jednání se zákazníkem při sjednávání investičního životního pojištění,
  • zvýšením nároků na profesionalitu prodejců pojištění,
  • požadavkem na dostupnost systému mimosoudního řešení sporů se zákazníky a
  • zpřesněním a vyjasněním pravidel pro přeshraniční poskytování pojistných služeb v EU.

Směrnice IDD stanoví práva a povinnosti regulovaných osob nadále v režimu minimální harmonizace, která umožňuje členským státům uplatnit případnou přísnější úpravu. Obsahuje také řadu diskrecí, umožňujících konkrétní ustanovení směrnice v tuzemském zákoně uplatnit, či jej nevyužít. O vhodném a přiměřeném způsobu transpozice ustanovení směrnice IDD do návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění Ministerstvo financí při jeho přípravě dlouhodobě diskutovalo jak s regulovanými subjekty, tak i Českou národní bankou. Koncepce zákona rovněž odráží dřívější vládní návrhy novelizace zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, které však – ještě před vznikem směrnice IDD – neprošly úplným legislativním procesem, resp. se omezily na regulaci provizí a odkupného u životního pojištění. Nad rámec cílů určených směrnicí IDD se návrh zákona zaměřuje také na dosažení jednotného přístupu k regulaci distribuce na finančním trhu v ČR jako celku. Stejně upravené instituty a procesy v sektorech spotřebitelských úvěrů, pojišťovnictví a na kapitálovém trhu by měly zpřehlednit právní řád, zefektivnit výkon povolovacích a dohledových činností a snížit náklady osobám, které na finančním trhu podnikají.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.